Sa’id bin Al-Musayyab dalam Mencari Hadis

image

Dan berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya ((Al-Bidayah wa An-Nihayah)), dalam biografi sayyidut tabi’in (Sa’id bin Al-Musayyab), seorang ulama kota Madinah yang bercahaya, yang dilahirkan tahun 13 H, dan meninggal pada 94 H, semoga Allah Ta’ala merahmatinya dan meridhai atasnya : Malik berkata, dari Yahya bin Sa’id, dari Sa’id bin Al-Musayyab berkata, “adapun aku melakukan perjalanan berhari-hari dan bermalam-malam lamanya dalam mencari satu buah hadis.”

[Kitab Shofahāt min Shobril Ulamā’, karya  Al-‘alamah Al-Murabbi Asy-Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah]

***
Begitulah para ulama tabi’in dalam mencari sebuah hadis, dan salah seorang ulama juga pernah mengatakan, “Barang siapa yang belum pernah menulis sebuah hadis maka dia belum berkumur-kumur (merasakan.pen) dengan kelezatan Islam.”

Belum lagi kita ceritakan tentang kesabaran dan penghargaan waktu oleh para ulama dalam menuntut ilmu.

Semoga Allah Ta’ala mudahkan jalan ini, dan ditinggikan derjat para ulama disisi-Nya.

*tabi’in : adalah mereka yang tidak bertemu Rasulullah shollallahu ‘alaihi wassalam akan tetapi mereka bertemu dengan Sahabat radhiyallahu ‘anhum